Werkwijze

ADR Platform koppelt projecten, groepen en sectoren aan zelfstandige kamers, zodat maatwerk kan worden geleverd.


ADR Platform biedt maatwerk in geschiloplossing door de instelling van specifieke ‘kamers’.

Iedere kamer wordt gekoppeld aan een beroepsgroep, sector/branche, project, organisatie of overheidsorgaan. Onderscheidend is dat iedere kamer zelfstandig bevoegd wordt en haar procedures vorm geeft naar de inzichten en wensen van de gekoppelde partij. Zo’n partij krijgt dus exact de procedure die aansluit op het eigen karakter en de doelgroepen die door haar worden bediend. Dus geen standaard rechtspraak. Wel een procedure die aansluit op de cultuur, het karakter en de eigenschappen van de specifieke partij en haar opdrachtgevers/cliënten.

ADR Platform voert de volgende kamers:

 • ADR Register
 • Maritiem
 • WKKGZ

ADR Platform onderzoekt de mogelijkheden tot de instelling van nieuwe kamers, zoals:

 • Automotiv
 • Bouw
 • Consumenten
 • Derdengelden beheer (escrow management)
 • Familie
 • MKB / ZZP
 • Nalatenschappen
 • Recreatie
 • Religie
 • Sociaal domein
 • Zorg

Lees hier meer over de kamers.

Online Dispute Resolution (ODR)

ADR Platform maakt gebruik van Online Dispute Resolution (ODR) technieken. De behandeling van klachten, geschillen en conflicten geschiedt op basis van arbitrage, bindend advies, mediation of negotiation. ADR Platform zal zich laten erkennen als ‘ODR Body’ op basis van ADR directive 2013/11/EU en ODR directive 2013/525/EU.

Huidige kamers: 3

Huidige practitioners: 900

Contact gegevens


Global Netork Group LogoStichting ADR Platform is een onafhankelijke geschilleninstantie waar consumenten, bedrijven, sectoren, beroepsgroepen en overheden terecht kunnen voor advies over, coaching bij of de behandeling van klachten, geschillen en conflicten. ADR Platform is opgericht per 1 januari 2019.

Alle inkomsten worden in de eigen organisatie geïnvesteerd.Tol 14
NL 4251 PX Werkendam
Nederland

info@adrplatform.com
+31 (0)88 0038 770


Copyright 2019 Stichting ADR Platform®