Van conflict naar oplossing

ADR Platform richt zich op het voorkomen of oplossen van geschillen en conflicten. Via specifieke kamers biedt ADR Platform maatwerk voor projecten of aan groepen, branches en overheden. Zo komen oplossingen tot stand die werken.

ADR Platform is een non-profit organisatie. Alle inkomsten worden in de eigen organisatie geïnvesteerd.

Lees meer

Wilt u meer informatie over ADR Platform?


Over ons


Het platform


Stichting ADR Platform is een onafhankelijke geschilleninstantie waar projecten, consumenten, bedrijven, sectoren, beroepsgroepen en overheden terecht kunnen voor advies over, coaching bij of de behandeling van klachten, geschillen en conflicten. ADR Platform is opgericht per 1 januari 2019.

Alle inkomsten worden in de eigen organisatie geïnvesteerd.

ADR Platform maakt gebruik van Online Dispute Resolution (ODR) technieken. De behandeling van klachten, geschillen en conflicten geschiedt op basis van arbitrage, bindend advies, mediation of negotiation. ADR Platform zal zich laten erkennen als ‘ODR Body’ op basis van ADR directive 2013/11/EU en ODR directive 2013/525/EU.

Het werk wordt gedaan door kamers


  • Wat maakt onze kamers uniek

    Uniek is dat iedere kamer uitsluitend wordt bemand door deskundige en gecertificeerde professionals. ADR Platform beperkt zich niet tot professionals die zijn gecertificeerd door ADR Register. Ook gecertificeerde professionals vanuit andere erkende kwaliteitsregisters of keurmerkorganisaties kunnen actief worden binnen ADR Platform. Hiermee ontstaat de zekerheid dat iedere klacht, geschil of conflict precies op de manier wordt behandeld die recht doet aan de aard en inhoud ervan en dat de juiste gecertificeerde professional met inhoudelijke kennis van zaken alle betrokken begeleidt naar een geschikte oplossing of een (bindende) uitspraak doet.

  • De kosten van een kamer

    Projecten, groepen, sectoren, branches, overheden kunnen worden gekoppeld aan een zelfstandige kamer. Kamers kunnen tijdelijk of permanent worden ingesteld. Per kamer worden afspraken gemaakt over de specifieke inrichting, werkwijze en kosten. Vertegenwoordigt u een project, groep, sector, branch of overheid en heeft u belangstelling voor het instellen van een kamer? Neem contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen!

  • Wat is een kamer

    Iedere kamer wordt gekoppeld aan een project, beroepsgroep, sector/branche, organisatie of overheidsorgaan. Onderscheidend is dat iedere kamer zelfstandig bevoegd wordt en haar procedures vorm geeft naar de inzichten en wensen van de gekoppelde partij(en). Zo wordt geborgd dat de procedure aansluit op het eigen karakter van de kamer en hierbij betrokken partij(en). Dus geen standaard rechtspraak. Wel een procedure die aansluit op de cultuur, het karakter en de eigenschappen van de specifieke partij en haar opdrachtgevers/cliënten. Iedere kamer heeft dan ook een eigen procedure met daarbij behorende gekwalificeerde professionals.

Kamers leveren resultaat!

ADR Platform brengt oplossingen tot stand m.b.v. kamers.

Kamers zijn altijd maatwerk en gekoppeld aan een specifiek project, beroep, branche, sector of overheid.

Kamers zijn tijdelijk of permanent ingesteld.

Meer informatie over kamers!

Ook uw conflict voorkomen of oplossen?

Contact gegevens


Global Netork Group LogoStichting ADR Platform is een onafhankelijke geschilleninstantie waar consumenten, bedrijven, sectoren, beroepsgroepen en overheden terecht kunnen voor advies over, coaching bij of de behandeling van klachten, geschillen en conflicten. ADR Platform is opgericht per 1 januari 2019.

Alle inkomsten worden in de eigen organisatie geïnvesteerd.Tol 14
NL 4251 PX Werkendam
Nederland

info@adrplatform.com
+31 (0)88 0038 770


Copyright 2020 Stichting ADR Platform®